joejakkrit606

เริ่มต้นที่นี่

Advertisements

ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง? รด.

คำถามที่คำตอบอาจไม่สามารถร้อยเรียงความคิดจากใจให้ครบถ้วนออกมาเป็นคำพูดได้ เพราะพระราชจริยวัตรที่งดงาม พระราชกรณียกิจอันมากมายนับไม่ถ้วน พระองค์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์ที่ปกครองคุ้มภัยอาณาประชาราษฎร์ พระองค์ทรงเป็นพ่อผู้ให้ทั้งความรู้ แนวคิด ต้นแบบ นอกจากโครงการต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากเป็นสถิติโลกถึง 136 ฉบับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทย

นศท.ศรัณยพงศ์ ธนรุ่งเรือง

 

Advertisements

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 9

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการเขียนเรียงความบทนี้   เขียนความในใจเกี่ยวกับความในใจที่อยากจะบอกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในฐานะที่ผมเป็นส่วนเล็กๆในประเทศไทย  รู้สึกดีใจที่ท่านทรงพัฒนาประเทศได้อย่างสวยงาม และช่วยเหลือคนมากมาย ผมนับถือทานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำนาท่านทรงคิดเรื่องฝนเทียมเวลาหน้าแล้ง ซึ่งไม่มีผู้ปกครองประเทศท่านไหนทรงคิดได้อย่างท่านและยังมีคนมาขอเรียนรู้จากท่านมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่หน้าภูมิใจอย่างมากที่มี กษัตริย์ เก่งอย่างงี้ และอีกเรื่องที่มีกษัตริย์หลายประเทศมาขอเรียนรู้จากท่านเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักที่คนเกือบทั้งประเทศเอาไปใช้และได้ผล ในหลักปรัชญาพออยู่พอกิน ซึ่งผมก็เอาหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราพออยู่พอกินไม่ต้องเป็นหนีใครทั้งสิ้นนี้เป็นหลักที่เราควรเอาไปใช้อย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงทำสิ่งต่างๆเพื่อเรามามากมาย  ผมอยากจะชวนปวงชนชาวไทยทุกคนหันมาทำบางสิ่งเพื่อในหลวงของเราบ้าง  เช่นการนำโครงการของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน

                                                                                        นศท  คณิศร  มีพงษ์

                                                          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 8

พระองค์ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที

ทรง ยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรง-เตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

ชาวไทยทุกคนจึงพร้อมใจกันกล่าวคำว่า”ทรงพระเจริญ”

นศท. เกียรตินนทพัฒน์ วงศ์บุญนาค

ความประทับใจที่ข้าพเจ้ามีต่อในหลวง รด.

ผมรู้สึกดีที่ผมได้มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มาเป็นประมุขซึ่งตอนเด็กผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนรักพระมหากษัตริย์มากมายแต่พอผมโตขึ้นมีคนๆหนี่งกล่าวกับผมว่าในสมัยก่อนท่านทรงได้มาเยี่ยมคนยากคนจนแล้วท่านทรงบอกและแนะนำวิธีการดำรงชีพอย่างถูกต้องและถูกกฏหมายและท่านทรงสอนคนไทยให้ดำรงเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ชายคนที่กล่าวกับผมคนนั้นคือพ่อของผมจนผมได้รับรู้และรู้สึกดีที่ผมได้อยู่ในประเทศที่มีในหลวงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยทั้งประเทศจนวันนึงผมได้อยู่ม.4ผมได้เข้ามาฝึกฝนในการเรียนรักษาดินแดนหรือร.ด.ทำไห้ผมยิ่งเข้าใจถึงการเป็นทหารมากขึ้นและรักในประเทศของเรามากขึ้นและพอผมได้ขึ้นมาชั้นปีที่3หรือม.6ผมได้มาศึกษาปฎิบัติที่เขาชนไก่ทำให้ผมได้รับรู้ว่าการที่เป็นทหารของประเทศชาตินั้นทำให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขและในหลวงท่านทรงทำฝนเทียมและทรงมีโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากและยากจนผมจึงอยากให้เรียงความของผมนี้เป็นสื่อถึงประชาชนว่าผมรักและจงรักพักดีต่อในหลวง

และสุดท้ายนี้ผมขอให้พระองทรงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน!!!

นศท.วิโรจน์ พันธศิลาโรจน์

 

พระบรมราโชวาทสอนสั่งปวงชนชาวไทย รด.

ทีนี้ในประเทศไทยของในหลวง เป็นประเทศที่สงบสุข เพราะเราได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงศีลทรงธรรมเป็นเจ้าประเทศ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดประชาชนของพระองค์ให้มีความสุขสงบสันติด้วยประการต่าง ๆ พระองค์ทรงสอนให้ประชาชนของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีธรรม และช่วยกันทำให้ประเทศไทยที่พระองค์ทรงประทานให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ให้เป็นประเทศที่สงบสันติ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันสมควรตามธรรมพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทสอนสั่งปวงชนชาวไทย ดังนี้

“…ประเทศไทยเราถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้ เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษย์ชาตินี้เอง และประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้น ความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหรา ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่ มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคน แต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน…”

นศท.อรรถวิทย์ คงวุฒิติ

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นพระราชกรณียกิจมากมายหลายอย่างให้ปวงชนชาวไทย ท่านทรงทำงานหนักมาตลอดเวลา 66 ปีมาแล้วแต่ท่านไม่เคยมีคำพูดใดๆมาบอกว่าท่านเหนื่อยเลย

พระราชกรณียกิจของในหลวงท่านที่มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมาที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียง ท่านทรงสอนสิ่งต่างๆให้ปวงชนชาวไทยได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ของคนที่มีพื้นที่น้อย ส่วนโครงการฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงทรงคิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่แห้งแล้ง ได้มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช้ทำนาทำสวน ทำไร่ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง  และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของพระองค์ท่านคือ โครงการแก้มลิง ที่ทำให้ชาวนาชาวไร่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดเป็นปวงชนชาวไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่าน ผมมีความรู้สึกภูมิใจที่พ่อหลวงของเราทรงคิดค้นโครงการต่างๆ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยของพระองค์ท่านมีแต่ความสุข สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้   แต่การที่เราเป็นปวงชนชาวไทยนั้น เราไม่เคยคิดถึงพระองค์ท่านเลย มีการดูหมิ่นพระองค์ท่าน  ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกหดหู่ใจ  ในการกระทำของบางกลุ่ม ดังนั้นผมอยากจะชวนให้ปวงชนชาวไทยทุกคนหันมานำโครงการของพระองค์ท่านมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงทำสิ่งต่างๆเพื่อเรามามากมาย  ผมอยากจะชวนปวงชนชาวไทยทุกคนหันมาทำบางสิ่งเพื่อในหลวงของเราบ้าง  เช่นการนำโครงการของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการมีมากมายที่พ่อคิด                         ลองถูกผิดมามากมายหลายครา
พ่อตรากตรำทรงทำตลอดมา                                        ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชันย์
ทั้งแก้มลิงฝนหลวงที่พ่อคิด                          ให้ชีวิตทวยราชนั้นสุขสันต์
มีเงินใช้ทุกทุกปีทุกทุกวัน                                              ให้เปลี่ยนผันวันคืนของปวงชน…..

นศท.  ศราวุธ     แตงทองแท้
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ชั้นปีที่ 3

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 6

ข้าพเจ้ารู้สึกภาคถูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย และมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเป็นประมุขของประเทศ ท่านทรงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน และให้คนไทยทุกๆคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะนำมายึดเป็นแนวทางในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและทุกๆคน ตัวผมเองเปรียบในหลวงท่านเป็นแสงสว่างของแผ่นดิน ที่คอยชี้นำให้ตัวเรามีสติอยู่ตลอดเวลา เพราะประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เอาแต่คิดว่าตนถูกต้องอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่สนความคิดคนอื่น จึงทำให้เกิดการวิวาทเผาบ้านเผาเมืองกันโดยไม่มีสติยั้งคิด ผมอยากจะบอกคนเหล่านั้นที่กำลังทำร้ายประเทศไทยว่า จงมีสติยั้งคิดให้มากๆ เพราะสิ่งที่พวกเขาทำลงไปมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหา แต่มันคือการทำร้ายประเทศไทยด้วยมือของคนไทยด้วยกันเอง และจงเห็นแก่ในหลวงท่านด้วย เพราะกว่าจะเป็นประเทศไทยได้ทุกวันนี้มันช่างยากเย็นยิ่งนัก ประเทศเราโชคดีเท่าไรแล้วที่ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น เราควรช่วยกันพัฒนาประเทศเพื่อตอบแทนในหลวงท่านที่ทำให้ประเทศไทยของพวกเราทุกๆคน เป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้ได้

สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้ว่า “สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดเกิดปัญหา” สาธุ!

                                                                   นศท. ศจิรุทน์ กิตติอุดมเดช ชั้น ปวช. ปีที่ 3

                                                                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     หากผู้ใดคิดย่ำยีแผ่นดินไทย                         ข้ามิยอมพร้อมถวายด้วยกายใจ

จงเห็นแก่ในหลวงพระองค์ท่าน                          เพราะทรงทุ่มทั้งกายใจให้เกิดผล

ชนชาติเดียวรวมกายใจให้เป็นหนึ่ง                    เป็นขวานทองที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรง

จงสร้างชื่อสร้างชาติให้เป็นเกียรติ                      สร้างตำนานให้ลือลั่นว่าคือไทย

จงยึดท่านเป็นแนวทางแสงสว่าง                        ส่องนำทางให้ทุกคนไม่หลงทาง