joejakkrit606

หน้าแรก » Uncategorized » ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 4

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 4

ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งที่ได้เกิดในประเทศไทย เป็นประชาชนคนไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระองค์ทรงงานหนักมาตลอด 66 พรรษา เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคนอยู่อย่างสุขสบายในทุกวันนี้ โดยที่ท่านไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยเลย

ทุกวันนี้ที่เราอยู่อย่างสุขสบายเพราะพระราชกรณียกิจทั้งหลายของในหลวง ทั้งโครงการฝนหลวง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ทำให้มีแหล่งน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก โครงการส่งเสริมอาชีพ ที่ช่วงสงเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการแก้มลิง ทำให้ชาวนาชาวไร่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ฯลฯ และยังทรงคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้พสกนิกรชาวไทย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่างพอเพียงคือ พอมี พอกิน พอใช้ พระองค์ทรงงานหนักมาตลอดชีวิตของท่าน

แต่ทุกวันนี้คนไทยเราแตกแยกกัน ทะเลาะกัน ไม่ปรองดองกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจมาก มีการแก่งแย่งชิงดีกัน ทั้งชื่อเสียง เงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ และอื่นๆ เราควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างท่านคือ ทำเพื่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ทำงานอย่างตั้งใจและไม่เคยบ่น เห็นต่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าตน

ข้าพเจ้านั้นไม่อาจตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน พระมหากรุณาธิคุณของท่านเปรียบเสมือนผืนฟ้าที่มิอาจวัดของยิ่งใหญ่ได้ แต่ข้าพเจ้าที่เกิดเป็นปวงชนชาวไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่านนั้นขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสังคม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตน

นศท.นิธิศ จำปางาม

โรงเรียนบดินทรเชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  ชั้นปีที่ ๓

 

หยาดน้ำใสที่ไหลรินจากฟากฟ้า                     ปวงประชาชาวไทยเฝ้าคอยหวัง

แต่กลับต้องเสียใจไร้กำลัง                                          และอีกทั้งหมดแรงกำลังใจ

หยาดน้ำฟ้าที่เคยมีกลับเหือดหาย                                 หรือสลายไปเสียแล้วน้ำสวรรค์

แล้วเราเล่าจะต้องทำอย่างไรกัน                                  เป็นเหมือนฝันที่ไม่มีทางเป็นจริง

จนโครงการ “ฝนหลวง” นั้นเข้ามา                 เหล่าบรรดาชาวไทยต่างสุขสันต์

เราจะมีน้ำกินใช้ทุกๆวัน                                              โครงการนั้นนำความสุขสู่ชาวไทย

พระมหากรุณาฯทรงมีให้                                            ทำอย่างไรจึงตอบแทนคุณนี้ได้

ในวันนี้ทั้งปวงชาต่างเรียงราย                                     เหล่าหญิงชายเด็กชราก็มากัน

ขอขอบคุณพระองค์ท่านภูมิพล                       ที่ทรงทนกับชาวไทยไม่ทิ้งหนี

ที่เฝ้าห่วงปวงชนประชาชี                                           ขอบคุณที่ห่วงพวกเราพสกนิกรณ์

แม้คุณนี้ทั้งชีวิตมิอาจแทน                                          อีกทั้งแสนล้านชีวิตก็มิพอ

มีแต่ใจเทิดทูลและเฝ้าขอ                                             พระองค์ทรงพระเจริญตลอดกาล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: