joejakkrit606

หน้าแรก » Uncategorized » ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 7

ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง รด. 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นพระราชกรณียกิจมากมายหลายอย่างให้ปวงชนชาวไทย ท่านทรงทำงานหนักมาตลอดเวลา 66 ปีมาแล้วแต่ท่านไม่เคยมีคำพูดใดๆมาบอกว่าท่านเหนื่อยเลย

พระราชกรณียกิจของในหลวงท่านที่มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมาที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียง ท่านทรงสอนสิ่งต่างๆให้ปวงชนชาวไทยได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ของคนที่มีพื้นที่น้อย ส่วนโครงการฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงทรงคิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่แห้งแล้ง ได้มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช้ทำนาทำสวน ทำไร่ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง  และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของพระองค์ท่านคือ โครงการแก้มลิง ที่ทำให้ชาวนาชาวไร่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดเป็นปวงชนชาวไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่าน ผมมีความรู้สึกภูมิใจที่พ่อหลวงของเราทรงคิดค้นโครงการต่างๆ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยของพระองค์ท่านมีแต่ความสุข สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้   แต่การที่เราเป็นปวงชนชาวไทยนั้น เราไม่เคยคิดถึงพระองค์ท่านเลย มีการดูหมิ่นพระองค์ท่าน  ตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกหดหู่ใจ  ในการกระทำของบางกลุ่ม ดังนั้นผมอยากจะชวนให้ปวงชนชาวไทยทุกคนหันมานำโครงการของพระองค์ท่านมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและประเทศชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงทำสิ่งต่างๆเพื่อเรามามากมาย  ผมอยากจะชวนปวงชนชาวไทยทุกคนหันมาทำบางสิ่งเพื่อในหลวงของเราบ้าง  เช่นการนำโครงการของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการมีมากมายที่พ่อคิด                         ลองถูกผิดมามากมายหลายครา
พ่อตรากตรำทรงทำตลอดมา                                        ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชันย์
ทั้งแก้มลิงฝนหลวงที่พ่อคิด                          ให้ชีวิตทวยราชนั้นสุขสันต์
มีเงินใช้ทุกทุกปีทุกทุกวัน                                              ให้เปลี่ยนผันวันคืนของปวงชน…..

นศท.  ศราวุธ     แตงทองแท้
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ชั้นปีที่ 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: